Košický kraj

ŠKOLIACE STREDISKÁ V košickom KRAJI

AŠ- Václav Ženčák

Meno a priezvisko: Václav Ženčák
E-mail: autoskola.zencak@gmail.com
Kontakt: 0905 604 159
Adresa školiaceho strediska: 
Lastomírska 831, 071 01 Michalovce

ABT consulting s. r. o.

Meno a priezvisko: Ladislav Takács
E-mail: ltakács@abtconsulting.sk
Kontakt: 0948 553 005
Adresa školiaceho strediska:
 Učňovská 6, 040 15 Košice – Šaca

Nájdete nás

Cech motorových vozíkov
Pavlovova 4299/1B 
955 01 Topoľčany

Kontaktujte nás

Telefón: 0915 122 394
Email:  info@cechmv.sk