Novinky

Novinka

Nový tajomník Cechu motorových vozíkov
Meno a priezvisko: Ing. Adriána Mihálková
Kontakt: 0907 927 357
Trnavský kraj

POZVáNKA NA VALNé ZhromaŽdenie

Pracovné Stretnutie

Pracovné stretnutie na pôde Národného inšpektorátu práce za účasti vedenia Cechu motorových vozíkov.
Nájdete nás

Cech motorových vozíkov
Pavlovova 4299/1B 
955 01 Topoľčany

 

Kontaktujte nás

Telefón: 0915 122 394
Email: info@cechmv.sk