Školíme v rámci celého Slovenska

AKÉ JE POSLANIE CECHU?

Cech má v zmysle platných právnych predpisov pevné miesto v hospodárskom systéme. Jeho zástupcovia môžu pôsobiť v hospodárskych, sociálnych a podnikateľských spoločenstvách, komorách a združeniach SR. Predmetom činnosti Cechu je účelové spojenie individuálnych a skupinových záujmov odborne profesne združených pracovníkov so záujmami celospoločenskými s cieľom zvýšiť úroveň vzdelanosti pracovníkov v odvetví prevádzky motorových vozíkov a tak napomáhať zvýšeniu úrovne bezpečnosti a hospodárnosti pri prevádzke motorových vozíkov.

Školiace Strediská?

Príhovor Cech majstra

Pár slov o Cechu motorových vozíkov

Ing. Jiří Meloun

Cech majster

Nájdete nás

Cech motorových vozíkov
Pavlovova 4299/1B,
955 01 Topoľčany

Kontaktujte nás

Telefón: 0915 122 394
Email: info@cechmv.sk