Rozdelenie vozíkov

Rozdelenie vozíkov

1. Elektrické
2. So spaľovacím motorom

Druhy motorových vozíkov

Trieda A

A - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné ručne vedené

Trieda C

C - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s volantovým riadením

Trieda E

E - vysokozdvíhacie s pákovým riadením

Trieda W2

W2 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 t nosnosti

Trieda Z

Z - špeciálne vozíky

Trieda B

B - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s pákovým riadením

Trieda D

D - vysokozdvíhacie ručne vedené

Trieda W1

W1 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 t nosnosti

Trieda G

G - vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou

Nájdete nás

Cech motorových vozíkov
Pavlovova 4299/1B 
955 01 Topoľčany

 

Kontaktujte nás

Telefón: 0915 122 394
Email: info@cechmv.sk