Predstavenstvo Cechu motorových vozíkov

Predstavenstvo cechu

Cechmajster je zodpovedný za finančný a organizačný chod Cechu motorových vozíkov.
Ing. Jiří Meloun
Cechmajster
0918 793 811
Zástupca Cechmajstra zastupuje Cech majstra v jeho neprítomnosti a pomáha mu s riadením Cechu motorových vozíkov.
Leoš Šimunek
Zástupca Cechmajstra
0905 649 022
Tajomník Cechu má na starosti administratívne záležitosti Cechu.
Ing. Adriána Mihálková
Tajomník Cechu
0907 927 357

Členovia predstavenstva v krajoch

Miroslav Polakovič
predseda BA kraja
0905 244 322
Leoš Šimunek
predseda TT kraja
0905 649 022

Jaroslav Hrnko
predseda NR kraja
0905 735 441
Jozef Vítek
predseda ZA kraja
0905 715 331
Ing. Milan Bojsa
predseda TN kraja
0905 868 818
Ján Karman
predseda BB kraja
0903 887 210
Dušan Brehuv
predseda PO kraja
0911 499 599
Václav Ženčák
predseda KE kraja
0905 604 159
Nájdete nás

Cech motorových vozíkov
Pavlovova 4299/1B 
955 01 Topoľčany

 

Kontaktujte nás

Telefón 0915 122 394
Email:  info@cechmv.sk