Podmienky školenia

Stiahnite si prihlášku na školenie

Podmienky školenia

1. Podmienka
Žiadateľ musí mať dovŕšený vek minimálne 18 rokov.
2. Podmienka
Musí vypísať žiadosť o prijatie na školenie a vykonanie skúšky na získanie preukazu obsluhy motorových vozíkov.
3. Podmienka
Potvrdenie o lekára o zdravotnej spôsobilosti pre vedenie motorovýcg vozíkov.
4. Podmienka
Fotografie účastníka 1 ks v rozmeroch 30x35mm.
5. Podmienka
Kópia občianského preukazu.
6. Podmienka
Kópia vodičského preukazu (ak je jeho držiteľom).

Vzorový preukaz

Nájdete nás

Cech motorových vozíkov
M.Rázusa 42,
95501 Topoľčany
/areál Steindorfer STK/

Kontaktujte nás

Telefón 0918 793 811
Email:  cechmv@cechmv.sk