Podmienky školenia

Stiahnite si prihlášku na školenie

Podmienky školenia

1. Podmienka
Žiadateľ musí mať dovŕšený vek minimálne 18 rokov.
2. Podmienka
Musí vypísať žiadosť o prijatie na školenie a vykonanie skúšky na získanie preukazu obsluhy motorových vozíkov.
3. Podmienka
Potvrdenie o lekára o zdravotnej spôsobilosti pre vedenie motorovýcg vozíkov.
4. Podmienka
Fotografie účastníka 1 ks v rozmeroch 30x35mm.
5. Podmienka
Kópia občianského preukazu.
6. Podmienka
Kópia vodičského preukazu (ak je jeho držiteľom).

Vzorový preukaz

Nájdete nás

Cech motorových vozíkom
M.Rázusa 42,
95501 Topoľčany

Kontaktujte nás

Telefón 0918 793 811
Email:  cechmv@cechmv.sk