Podmienky školenia

Stiahnite si prihlášku na školenie

Podmienky školenia

1. Podmienka
Žiadateľ musí mať dovŕšený vek minimálne 18 rokov.
2. Podmienka
Musí vypísať žiadosť o prijatie na školenie a vykonanie skúšky na získanie preukazu obsluhy motorových vozíkov.
3. Podmienka
Potvrdenie o lekára o zdravotnej spôsobilosti pre vedenie motorovýcg vozíkov.
4. Podmienka
Fotografie účastníka 1 ks v rozmeroch 30x35mm.
5. Podmienka
Kópia občianského preukazu.
6. Podmienka
Kópia vodičského preukazu (ak je jeho držiteľom).

VZOROVÝ PREUKAZ

Nájdete nás

Cech motorových vozíkov
Pavlovova 4299/1B 
955 01 Topoľčany

 

Kontaktujte nás

Telefón: 0915 122 394
Email: info@cechmv.sk