Prešovský kraj

ŠKOLIACE STREDISKÁ V prešovskom KRAJI

CHEMOSVIT STROJCHEM, s. r. o.

Meno a priezvisko: Ing. Ján Pavlica
E-mail: pavlica.j@chemosvit.sk
Kontakt: 0905 747 193
Adresa školiaceho strediska: 
Štúrova 101, 059 21 Svit

BRITAŇÁK- INVO

Meno a priezvisko: Michal Britaňák
E-mail: michal@britanak.sk
Kontakt: 0903 314 448
Adresa školiaceho strediska:
Družstevná 520/9, 065 03 Podolínec

Daniel Pancurák- BEZPA

Meno a priezvisko: Daniel Pancurák
E-mail: pancurakdaniel@gmail.com
Kontakt: 0903 139 158
Adresa školiaceho strediska: 
Mirkovce 48, 082 06 Mirkovce

Nájdete nás

Cech motorových vozíkov
Pavlovova 4299/1B 
955 01 Topoľčany

Kontaktujte nás

Telefón: 0915 122 394
Email:  info@cechmv.sk